web analytics

 

#contesaccessiblesenllenguadesignes

 

ara totes les nostres sessions de contes podran comptar, sempre que calgui, amb la interpretació simultània per infants o adults sords,

en llengua de signes.

contes en idiomes

contes de 0-3 anys

 

TOTES LES NOSTRES SESSIONS DE CONTES

ES PODEN DUR A TERME  EN QUALSEVOL D’AQUESTS IDIOMES

(català, castellà, anglès, francès i romanès)!

preus especials per centres educatius

 

 

 

contes de temporada

 

poesia

animació